ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
 
-------
Το ioannina.cavaonline.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, της εταιρείας «CAVA ONLINE MARKET E.E.»
-------

Γενικά
Οι παρακάτω όροι αφορούν την ιστοσελίδα ioannina.cavaonline.gr και εφαρμόζονται κατά τη χρήση της και την αγορά προϊόντων μέσω αυτής. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά πριν ξεκινήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση η χρήση του δικτυακού ιστότοπου ioannina.cavaonline.gr και η παραγγελία προϊόντων μέσω αυτού, ανεξαρτήτως του τρόπου ολοκλήρωσής της (διαδικτυακά, τηλεφωνικά ή στο φυσικό κατάστημα), δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση από την πλευρά σας. Στην περίπτωση που δε συμφωνείτε παρακαλούμε να σταματήσετε τη χρήση του ιστότοπου.

Η «CAVA ONLINE MARKET E.E.» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα. Σε ισχύ βρίσκονται και εφαρμόζονται κάθε φορά οι ισχύοντες όροι κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

------
Στοιχεία «CAVA ONLINE MARKET E.Ε.» – Ηλεκτρονικού καταστήματος
Το ηλεκτρονικό κατάστημα ioannina.cavaonline.gr  ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «CAVA ONLINE MARKET E.E.».
Δραστηριότητα: Εμπορία Ποτών
Έδρα εταιρίας: Νικοπόλεως 13, Ιωάννινα
Τ.Κ. 452 21 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Α.Φ.Μ.: 802328734
Δ.Ο.Υ.: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ.: 174425929000
E-mail επικοινωνίας: [email protected]
Τηλ. Επικοινωνίας: +30.2651 100 900 & +30.26510 388 12
Ιστοσελίδα Εταιρίας: www.cavaonline.gr
------

Πνευματική Ιδιοκτησία
Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται και συμφωνούν ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, επωνυμίας, διακριτικού τίτλου, σημάτων κλπ. που παρέχονται από την ιστοσελίδα, ανήκουν στην «CAVA ONLINE MARKET E.E.» ή σε τρίτους που βάσει συμβάσεων παρέχουν την άδεια χρήσης τους και διέπονται από την κείμενη νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η χρήση των παραπάνω είναι αποδεκτή μόνο στο βαθμό που απαιτείται για να δημιουργηθούν αντίγραφα παραγγελιών ή στοιχεία συμβάσεων.
 
Ευθύνη Χρήστη
Ο χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της «CAVA ONLINE MARKET E.E.».
Ευθύνη του χρήστη αποτελεί η προσήκουσα χρήση της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην CAVA ONLINE MARKET E.E. ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών και για το οποίο  δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (εσωτερικές πληροφορίες, εμπιστευτικές πληροφορίες που μπορεί να αποκτήθηκαν λόγω εργασιακών σχέσεων κλπ.). Ρητά απαγορεύεται επίσης, η με οποιονδήποτε τρόπο μετάδοση περιεχομένου το οποίο παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της «CAVA ONLINE MARKET E.E.» ή τρίτων κάθε είδους
Στην περιοχή ευθύνης του χρήστη βρίσκεται η μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή λογισμικού ή υλικού υπολογιστών της «CAVA ONLINE MARKET E.E.» ή τρίτων καθώς και η ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας όπως και η παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο

Χρήση cookies
Ο δικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή αυτού. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing . Ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies Google Analytics για ανώνυμα δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα.

----
Προσωπικά Στοιχεία
Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας ioannina.cavaonline.gr μπορεί να χρειαστεί να δώσετε πληροφορίες και προσωπικά στοιχεία στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή λειτουργία και ανάπτυξή της. Τα στοιχεία αυτά διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της «CAVA ONLINE MARKET E.E.», που είναι συμμορφωμένη με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) και για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε παρακάτω. Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία, σύμφωνα με το νέο ΓΚΠΔ και την κείμενη νομοθεσία. Σε διαφορετική περίπτωση συναινούν και αποδέχονται την επεξεργασία και δηλώνουν ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχουν είναι αληθή και ακριβή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
Σκοπός συλλογής στοιχείων - Διαδικασία
 H «CAVA ONLINE MARKET E.E.», λειτουργεί την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η «CAVA ONLINE MARKET E.E.» ζητά συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την ολοκλήρωση και διεκπεραίωση της παραγγελίας τους, την έκδοση παραστατικών πώλησης, την επικοινωνία με το κατάστημα ή τη δυνατότητα απάντησης σε ερωτήματα & απορίες ή άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το σκοπό αυτό. Κατά τη διαδικασία, η οποία είναι σε όλα της τα στάδια διαφανής, σαφής και κατανοητή, οι πελάτες καλούνται να συναινέσουν στην απόδοση των στοιχείων που τους αφορούν.
 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνος σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η «CAVA ONLINE MARKET E.E.»

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την επίσκεψη στο ηλεκτρονικό κατάστημα της «CAVA ONLINE MARKET Ε.Ε.»
Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν, πληροφορίες όπως το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, συλλέγονται αυτόματα, για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης, στατιστικούς ή και τεχνικούς λόγους, στοιχεία όπως, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, η διεύθυνση IP του επισκέπτη ή πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που είδε.
 
Η συλλογή και επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων γίνεται κατά την επίσκεψη, την εγγραφή, τη σύνδεση σε υπάρχοντα λογαριασμό ή την παραγγελία προϊόντων στην ιστοσελίδα της «CAVA ONLINE MARKET E.E.». Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα πολιτική απορρήτου και αναλόγως της περίπτωσης με τη συγκατάθεσή του επισκέπτη, πελάτη, εγγεγραμμένου χρήστη.
 
Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής ή διόρθωσης εσφαλμένων προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη) καθώς και το δικαίωμα λήψης αντιγράφου προσωπικών δεδομένων. Ο επισκέπτης, αν είναι εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματα του με τη σύνδεσή στο λογαριασμό πελάτη και την άμεση επεξεργασία τους ή και να διαγράψει τον λογαριασμό του εντελώς. Αυτοματοποιημένο αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που έχει στην κατοχή της η "CAVA ONLINE MARKET E.E." μπορεί να λάβει από εδώ. Τα δεδομένα που πρέπει να αποθηκευθούν λόγω νομικών, θεσμικών ή συμβατικών υποχρεώσεων για τη διατήρηση εμπορικών εγγράφων θα παραμένουν σε ασφαλές περιβάλλον καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια που απαιτείται από τη νομοθεσία.

Αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter)

Η «CAVA ONLINE MARKET E.E.» συλλέγει και επεξεργάζεται διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) που παρέχουν αυτοβούλως οι χρήστες αφού έχουν προηγουμένως αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας.

Για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων χρησιμοποιούμε μόνο τα στοιχεία που μας έχετε δηλώσει, δηλαδή το email  και το όνομα σας, αν το έχετε καταχωρήσει. Επίσης διατηρούμε και την IP διεύθυνσή σας. Όλες οι διαδικασίες είναι σύμφωνες με τον νέο ΓΚΠΔ της Ε.Ε. και τα αρχεία σας προστατεύονται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζουμε.

Σκοπός της επεξεργασίας είναι, αποκλειστικά, η αποστολή στους χρήστες ενημερωτικών δελτίων, προσφορών κλπ της «CAVA ONLINE MARKET E.E.». H «CAVA ONLINE MARKET E.E.» επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά έως ότου ο χρήστης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και ζητήσει τη διαγραφή του από τη σχετική λίστα, μέσω email προς την «CAVA ONLINE MARKET E.E.» ή ακολουθήσει την αυτοματοποιημένη διαδικασία Διαγραφής/Unsubscribe.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα των επισκεπτών μπορεί να διαβιβαστούν σε συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών προώθησης ή άλλων σχετικών με τους σκοπούς της «CAVA ONLINE MARKET E.E.» υπηρεσιών. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται απέναντι στην «CAVA ONLINE MARKET E.E.» με σχετική σύμβαση που αφορά και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υπόκεινται στην σχετική  νομοθεσία της Ε.Ε. και παρέχουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα εναντίωσης ή διαγραφής από τέτοιες ενέργειες ανά πάσα στιγμή.
 
Επίσης τα δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν στις επίσημες αρχές, αν υπάρχει νομική υποχρέωση ή εντολή δικαστηρίου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η  «CAVA ONLINE MARKET E.E.» έχει το δικαίωμα να το πράξει, για τη δίωξη των ποινικών αδικημάτων ή για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών της.
 
Δεδομένα διαβιβάζονται και σε τρίτους για την ορθή εκτέλεση των συμβάσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Για την παράδοση αγαθών σε μεταφορικές εταιρείες και σε εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ορίζεται με την τοποθέτηση της παραγγελίας.
Για την πληρωμή των αγαθών σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (π.χ. PayPal) ή τραπεζικών ιδρυμάτων, που καθορίζονται κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, δεν καταγράφονται, ούτε αποθηκεύονται οι πληροφορίες πληρωμής κατά τη συναλλαγή αυτή, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών ή λοιπά τραπεζικά ή άλλα στοιχεία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται απευθείας στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών αποκλειστικά.

Ασφάλεια δεδομένων
Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για την «CAVA ONLINE MARKET E.E.». Τα δεδομένα των επισκεπτών που αποθηκεύονται προστατεύονται μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους. Οι αρμόδιοι επεξεργασίας επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα και  δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου συμπεριλαμβανομένης της περιήγησης καθώς και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών παρέχονται από αυτόν (web caching κ.λ.π.), προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εδώ περιγραφόμενων Όρων Χρήσης.

Τιμές

Οι τιμές αναγράφονται σε ευρώ και σε αυτές συμπεριλαμβάνεται ο ισχύων Φ.Π.Α. και άλλοι φόροι όπως ο Ε.Φ.Κ.. Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνονται τα μεταφορικά κόστη, ούτε τυχόν φόροι, δασμοί ή τέλη, τα οποία μπορεί να ισχύουν στον τόπο αποστολής, για την πληρωμή των οποίων ευθύνεται ο παραλήπτης.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ioannina.cavaonline.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων όπως αυτές διαμορφώνονται καθημερινά βάσει των τιμοκαταλόγων των προμηθευτών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Η τελική τιμή ενός προϊόντος διαμορφώνεται την ημέρα της τιμολόγησης του.

Όλες οι τιμές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρίας με κάθε επιφύλαξη τυπογραφικού λάθους.

Τιμολόγηση

Όλες οι παραγγελίες συνοδεύονται από τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης όπου αναγράφονται τα προϊόντα, οι ποσότητες και όλες οι χρεώσεις αναλυτικά (Φ.Π.Α., τυχόν έξοδα αποστολής). Στην περίπτωση δώρου, η παραγγελία συνοδεύεται από δελτίο αποστολής στο οποίο φαίνονται τα προϊόντα και οι ποσότητες, όχι όμως και οι τιμές. Το τιμολόγιο ή η απόδειξη λιανικής του δώρου μπορούν να αποσταλούν στον παραγγελιοδότη μέσω email,  fax, ή ταχυδρομείου. Η εταιρία διατηρεί στο αρχείο της αντίτυπο κάθε τιμολογίου ή απόδειξης λιανικής πώλησης.

Μέθοδοι Πληρωμής

 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Αριθμός Λογαριασμού: 359/014094-54
IBAN: GR2401103590000035901409454

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 6601-166699-423
IBAN: GR9601716010006601166699423

Στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς εμφανίζεται ως δικαιούχος: CAVA ONLINE MARKET E E - SPIRITS IOANNINA

Στην περίπτωση κατάθεσης, θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιωθεί από το αρμόδιο τμήμα της εταιρίας μας (παρακαλούμε στην απόδειξη της κατάθεσης να φαίνεται καθαρά το επώνυμο ή το Α.Φ.Μ. που χρησιμοποιήθηκε για την παραγγελία ή - ακόμα καλύτερα - o αριθμός της παραγγελίας σας). Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, μπορείτε να μας ενημερώσετε για την κατάθεση είτε με τηλέφωνο στα 2651 100 900 & 26510 388 12, είτε με email στο [email protected].

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ, πως όταν η κατάθεση γίνεται από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα Ελληνική ή ξένη τα τυχόν έξοδα της συναλλαγής επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη και σε καμία περίπτωση το ioannina.cavaonline.gr - Έτσι, ανάλογα με τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας, μπορείτε να επιλέξετε: OUR -όπου τα έξοδα όλων των Τραπεζών που εμπλέκονται στη συναλλαγή χρεώνονται σε εσάς.

Τα προϊόντα δεσμεύονται μόνο μετά την κατάθεση του πλήρες αντιτίμου στην τράπεζα και νοουμένου ότι υπάρχει διαθεσιμότητα την ημερομηνία που έγινε η κατάθεση. Σε περίπτωση που τα προϊόντα σας έχουν εξαντληθεί, τα χρήματα θα σας επιστραφούν άμεσα στον λογαριασμό σας το αργότερο εντός 4 εργάσιμων ημερών.

Στην περίπτωση που η κατάθεση γίνει μέσω της Εθνικής Τράπεζας ή της Τράπεζας Πειραιώς, η ενημέρωση μας είναι άμεση. Στις περιπτώσεις που η κατάθεση πραγματοποιείται από άλλη τράπεζα η ενημέρωση μας είναι πιθανό να διαρκέσει έως και 3-5 εργάσιμες ημέρες. Για να αποφύγετε τυχόν επιπλέον χρεώσεις ή καθυστερήσεις για την ενημέρωση μας ως προς την πληρωμή της παραγγελίας σας στο σύστημα μας, καταθέστε το χρηματικό ποσό απ΄ ευθείας στις συνεργαζόμενες τράπεζες (Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς).

 • Στο κατάστημα μας "CAVAONLINE.GR - SPIRITS IOANNINA"
Αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που έχετε επιλέξει την "παραλαβή από το κατάστημα", μπορείτε να εξοφλήσετε την αγορά σας στο κατάστημα, είτε με μετρητά, είτε με κάρτα πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη.

Ενημερώνουμε ότι στο κατάστημα μας δεν δεχόμαστε πληρωμές με Paypal και κάρτες American Express.

 • Με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα μέσα από την Ιστοσελίδα μας ioannina.cavaonline.gr
Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εξοφλήσετε την αγορά σας με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, παρέχεται η δυνατότητα μέσα από την ιστοσελίδα μας ioannina.cavaonline.gr, επιλέγοντας Viva Payments κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας και στη συνέχεια μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον του συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής. Και σε αυτή την περίπτωση η ενημέρωση μας γίνεται σε πραγματικό χρόνο και η παραγγελία σας δρομολογείται άμεσα προς παράδοση.

Παραδόσεις - Τρόποι Αποστολής - Χρεώσεις
 
Καταχωρώντας την παραγγελία σας θα διαπιστώσετε πως υπάρχουν δύο τρόποι για να παραλάβετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν:
 
 • Αποστολή στο χώρο σας
  Όλες οι παραγγελίες που καταχωρούνται στο eShop και μόλις επιβεβαιωθεί η εξόφληση τους θα αποστέλλονται στην διεύθυνση αποστολής που έχετε σημειώσει στην παραγγελία σας με την μέθοδο που θα επιλέξετε, π.χ. Μεταφορική ή Ταχυμεταφορική εταιρία.  

  Θα πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί κάποια συνεννοήση με τον πελάτη ώστε να μας υποδείξει την μεταφορική εταιρία με την οποία επιθυμεί να παραλάβει τα προϊόντα που έχει επιλέξει έτσι ώστε να επιτευχθεί το δυνατότερο χαμηλό κόστος μεταφοράς τους. Σε αυτήν την περίπτωση αναλαμβάνουμε ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ να παραδώσουμε την παραγγελία σας άμεσα, στο επιθυμητό πρακτορείο μεταφοράς στα Ιωάννινα.
 • Παραλαβή από το Φυσικό μας Κατάστημα ή από Συνεργαζόμενα Φυσικά Καταστήματα επιχειρήσεων  // Cava Online Points //
 Αφού έχετε καταχωρήσει την παραγγελία σας στο eShop - κι έχετε λάβει τον αριθμό παραγγελίας - θα σας στείλουμε, μόλις επιβεβαιωθεί η εξόφληση της και η παραγγελία σας έχει ετοιμαστεί, ένα μήνυμα SMS στο κινητό σας. Η περίπτωση αυτή είναι χωρίς έξοδα. Αν δεν έχετε λάβει το μήνυμα πως η παραγγελία σας είναι έτοιμη σας παρακαλούμε μην περάσετε εάν δεν τηλεφωνήσετε πρώτα, ώστε να αποφύγετε τυχόν ταλαιπωρία.

Φυσικό Κατάστημα “CAVAONLINE.GR - SPIRITS IOANNINA”

Νικοπόλεως 13
Τ.Κ. 452 21, Ιωάννινα
Τηλ.: +30.2651 100 900 & +30.26510 388 12

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα έως Σάββατο:
08:30 - 18:00
Κυριακή και αργίες ΚΛΕΙΣΤΑ

Συνεργαζόμενα Φυσικά Καταστήματα επιχειρήσεων // Cava Online Points //

 • ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Κατάστημα “ ΈΝΑ ΜΑΡΚΕΤ ”
  Λεωφ. Δωδώνης 81
  Τ.Κ. 452 21, Ιωάννινα
  Τηλ.: +30.2651 00 3413
Ώρες λειτουργίας καταστήματος:
Δευτέρα έως Σάββατο:
07:30 - 01:00
Κυριακή και αργίες:
09:30 - 01:00


To ioannina.cavaonline.gr σας προσφέρει για αγορά μέσα από τις σελίδες του προϊόντα που έχουν επιλεγεί με βασικό κριτήριο την άριστη ποιότητά τους, την καλή σχέση τιμής-ποιότητας, την τυπικότητά τους (δηλαδή να εκφράζουν στο μέγιστο τα οργανοληπτικά και τυπικά ποιοτικά κριτήρια του παραγωγού και της περιοχής απ’ όπου προέρχονται) και φυσικά, όλα τα προϊόντα αποθηκεύονται στις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης ώστε να τα παραλαμβάνετε άριστα συντηρημένα.

Παραταύτα, μπορεί να υπάρξει περίπτωση να επιθυμείτε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο για κρασί που εμφανίζει αλλοιώσεις / είναι ελαττωματικό και μόνο μέσα σε διάστημα 3 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του.

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:
Μας ενημερώνετε με γραπτό μήνυμα για το πρόβλημα που παρατηρήσατε στο [email protected] αναγράφοντας τον αριθμό της παραγγελίας σας στο θέμα του μηνύματος. Απαραίτητη προϋπόθεση αντικατάστασης να μας επιστραφεί ανέξοδα το εν λόγω προϊόν ώστε να ενημερωθεί κι ο παραγωγός για το ελάττωμα. Η αντικατάστασή του γίνεται μετά την παραλαβή του «ελαττωματικού» από το ioannina.cavaonline.gr.

Ακύρωση Παραγγελίας

Δεχόμαστε ακύρωση παραγγελίας μόνο σε περίπτωση που η παραγγελία δεν έχει αποσταλεί από το κατάστημά μας για παράδοση. Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι ακόμα σε εμάς, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, ενημερώνοντας μας με γραπτό μήνυμα στο [email protected] και θα την ακυρώσουμε άμεσα επιστρέφοντας σας το ποσό που έχετε ήδη πληρώσει.

Δεν αποδεχόμαστε ακύρωση ή επιστροφή παραγγελίας μετά την παραλαβή της από τον πελάτη.
 
Επιστροφή Χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας ή επιστροφής προϊόντων

Όλες οι επιστροφές χρημάτων γίνονται με πίστωση του λογαριασμού του πελάτη ή με ακύρωση της συναλλαγής που έχει πραγματοποιηθεί με χρήση της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας. Το ioannina.cavaonline.gr δεσμεύεται η επιστροφή να γίνεται το συντομότερο δυνατόν. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε διάστημα από 1 έως 4 εργάσιμες ημέρες. Τυχόν έξοδα που θα προκύψουν από την διαδικασία ακυρώσεως της συναλλαγής με πιστωτική/χρεωστική κάρτα από το συνεργαζόμενο τραπεζικό ίδρυμα, βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη και σε καμία περίπτωση το ioannina.cavaonline.gr.